Cảm giác bị người theo dõi

       
649042fd4236fae15a87a64f13ca2924

Cảm giác bị người theo dõi

(Tựa gốc: Bị Nhân Trành Thượng đích cảm giác)

Tác giả: Yên Chi Trùng

Biên tập: Lawliet C

Nguồn: VNS

Nhân vật chính: Tiêu Vị Ương, Bạch Nhược Thủy

Thể loại: cổ trang, cung đình, hài hước, ấm áp, cường cường…

*

Văn án:

Thiên tình sử khôi hài của Hộ bộ Thượng thư Tiêu Vị Ương và Bạch Vương.

Bạch Vương Bạch Nhược Thủy theo dõi Hộ bộ Thượng thư Tiêu Vị Ương.

Y đối với mối tình này thắm thiết đến vậy, chỉ vì năm mười bốn tuổi ấy được Tiêu Vị Ương cứu một mạng.

Bởi vậy y triển khai kế hoạch tấn công mãnh liệt, nào là phái người theo dõi, rồi trộm vài thứ này nọ của người kia.

Thậm chí nhân lúc Tiêu Vị Ương đang ngủ say trong ngự hoa viên liền lột cả tiết khố của hắn…

Sau đó, chẳng tiếc hình tượng, giả nữ tiếp cận đối phương…

Tóm lại, chính là một áng văn vô cùng náo nhiệt, thi thú.

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 1

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 2

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 3

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 4

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 5

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 6

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 7

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 8

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 9

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 10

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 11

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 12

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 13

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 14

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 15

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 16

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 17

Cảm giác bị người theo dõi – CHƯƠNG 18: PHIÊN NGOẠI