Dạ dạ long xà vũ

       
d41bd13f758287f882de19389c535840

Dạ dạ long xà vũ

Tác giả: Dư Hạ

Thể loại: Cổ trang, cung đình, mỹ lệ biến thái giao yêu công x thâm tàng đế vương thụ, H văn, ngược, HE (PN).

Độ dài: 23 chương CV + 3 PN

Edit: Summerbreeze

Lâu lắm rồi toàn làm thanh thủy, sắp suy dinh dưỡng đến nơi, ta quyết định đổi gió bằng bộ H văn này ^^

Văn án:

Ừ, là ta quỳ ở đài Tế Thiên, ta đi cầu mưa, nhưng là cầu trời, cầu Lôi công Điện mẫu chứ không phải là thứ yêu quái — háo sắc này.

Hằng đêm đòi hỏi thân thể của ta không nói, lại còn vọng tưởng có được tâm của ta.

Tâm của trẫm, ngươi nghĩ có thể muốn là được sao?

Edit: Summerbreeze

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 1

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 2

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 3

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 4

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 5

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 6

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 7

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 8

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 9

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 10

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 11

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 12

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 13

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 14

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 15-16

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 17

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 18

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 19

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 20

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 21

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 22

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 23

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 24: PHIÊN NGOẠI 1

Dạ dạ long xà vũ – CHƯƠNG 25: PHIÊN NGOẠI 2